måndag 19 oktober 2009

Kanske en förutfattad mening..

..men är det bara jag som tror att SD:s ledare Jimmie Åkesson tappade ungefär 80% av sin väljarkår genom att använda ett lite för avancerat språkbruk i början av sin artikel i Aftonbladet idag?

"En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden."

Väldigt osäker på att Sonny i Skåne fattar vad det här handlar om..

Inga kommentarer: